Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

chainflex® CFFLAT motor cable

 • Requirements: For heavy duty applications
 • Outer jacket: TPE
 • Bio-oil-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • PVC-free
 • UV resistance: High
Mô tả sản phẩm
chainflex® CFFLAT special cable
 
Typical application areas
 •  For extremely heavy duty applications
 •  Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
 •  Indoor and outdoor applications, UV resistant
 •  Unsupported travel distances and up to 100 m for gliding applications
 •  Storage and retrieval equipment, small installation spaces, small radii, machining equipment/machine tools, quick handling, clean room, semiconductor assembly, low-temperature applications
Giấy chứng nhận và tiêu chuẩn
UV resistance
High Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF9.15.07, tested by IPA according to standard 14644-1 CE
Following 2014/35/EU
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY