Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

e-skin: ống luồn cáp mới lạ

Advantages of the e-skin compared to conventional corrugated hoses:

e-skin là một ống mềm bao gồm phần vỏ trên và dưới gắn lại với nhau thành một ống kín hoàn toàn. Gồm có igumid SK, một vật liệu polymer được phát triển đặc thù cho điều này. Cơ chế mở đơn giản và có thể đóng mở lại nhiều lần khiến việc bảo trì và kiểm tra cáp đã được luồn trở nên dễ dàng hơn. Nhiệt độ vận hành +10 °C / +50 °C.
 
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình:Ứng dụng nhanh, ngắn, không cần giá đỡ, ứng dụng đứng và treo, bốc và xếp, máy in, công nghệ y học, tất cả các máy có ống ruột gà, sản xuất màn hình và điện điện tử

 

 


1 đầu nối xích: kiên cố, có đầu căng cáp tích hợp
 
2 Không gian lắp đặt nhỏ: bán kính cong nhỏ
 
3 Dễ sử dụng cho cáp: bán kính cong được xác định
 
4 Dễ lắp ráp: Vỏ trên và dưới có thể mở ra dễ dàng để luồn cáp
 
5  Phòng sạch ISO nhóm 1: hầu như không có mài mòn hay ăn mòn
 
{HZB}{HZC}{HZD}6 {HZF}{HZG}{HZH}Cơ chế đóng mở lại được (tùy chọn): đóng và mở như một khóa kéo{HZE} {HZJ}{HZK}{HZL}{HZM}{HZN}{HZO}{HZP}{HZQ}{HZI}Không giá đỡ nhờ các chốt chặn trên vỏ trên cùng của e-skin®

e-skin®  
CLEAN! 2018  

The improved corrugated hose for cleanroom applications received the 2nd prize in the 2018 Fraunhofer clean technology award.

e-skin®

IPA Classification2 - Report IG 1504-755: e-skin RBR (prototype) tested at v= 0.5 m/s, 1m/s, 2 m/s and a= 1 m/s², 2 m/s², 4 m/s²

 
e-skin xê ri SK28
Mã sản phẩm Bi Ba hi ha R tối thiểu
 SK28.068.02.1 68 95 28 40 55 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
e-skin drawing

Bản vẽ e-skin SK28
A= đầu di động
B= đầu cố định

 
Mounting brackets for the e-skin  
Đầu nối xích các xê ri SK28

Dòng sản phẩm:

Mã sản phẩmABCDEFG 
SK280.068.12.1
Bộ đầy đủ bao gồm các tấm dây rút cáp
104926835462118 Câu Hỏi
SK280.068.12ZB.1
Bộ đầy đủ không có các tấm dây rút cáp
104926835462118

 Câu hỏi

AE SK280 Zg  
Vách ngăn cáp

Dòng sản phẩm:
 
Hệ thống vách ngăn cáp cho igus® e-skin bao gồm những vách ngăn và thanh ngang ngăn cáp riêng lẻ, có thể được chèn vào e-skin bằng nhiều cách thức khác nhau và gắn vào các khía.
 
 
 

Mã sản phẩm 
  
SK28.1.01 - Vách ngăn cách, có rãnh, chưa lắp ráp Câu Hỏi
SK28.1.1.01 - Vách ngăn cách, có rãnh, đã lắp ráp Câu Hỏi
110.63.1 - Thanh ngang ngăn cáp suốt chiều rộng, chưa lắp ráp Câu hỏi
111.63.1 - Thanh ngang ngăn cáp suốt chiều rộng, đã lắp ráp Câu hỏi

 

Separator for the e-skin  
e-skin xê ri SK40
Mã sản phẩm Bi Ba hi ha R tối thiểu
 SK40.085.02.1 85 118 38 57 100 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Bản vẽ SK40  
Đâu nối xích dành cho e-skin  
Đầu nối xích các xê ri SK40

Mã sản phẩmABCDEFG 
SK400.085.12.1
Bộ đầy đủ bao gồm các tấm dây rút cáp
1251136835664118 Câu Hỏi
SK400.085.12ZB.1
Bộ đầy đủ không có các tấm dây rút cáp
1251136835664118

 Câu hỏi

AE SK400 Zg  
Vách ngăn cáp

Hệ thống vách ngăn cáp cho igus® e-skin bao gồm những vách ngăn và thang ngang riêng lẻ, có thể được chèn vào e-skin bằng nhiều cách thức khác nhau và gắn vào các khía.
 
 
 

Mã sản phẩm 
  
SK40.1.01 - Vách ngăn cách, có rãnh, chưa lắp ráp Câu Hỏi
SK40.1.1.01 - Vách ngăn cách, có rãnh, đã lắp ráp Câu Hỏi
110.80.1 - Thanh ngang ngăn cáp suốt chiều rộng, chưa lắp ráp Câu hỏi
111.80.1 - Thanh ngang ngăn cáp suốt chiều rộng, đã lắp ráp Câu hỏi

 

Vách ngăn cho e-skin  
e-skin®  

ống xoắn luồn cáp có cùng bán kính cong như nhau không đổi

e-skin®  

e -skin gồm hai vỏ (trên/dưới). Chuyển động có thể thay đổi dựa vào cách điều chỉnh phần vỏ.

e-skin®  

Corrugated hoses have little or no inherent rigidity. e-rib is

e-skin®  

e-skin® dành cho hành trình ngắn không cần giá đỡ

e-skin®  

Không/ít ổn định khi bị ép ngang

e-skin®  

Ổn định phương ngang nhờ hình dạng bầu dục của e-skin®

e-skin®  

ống xoắn luồn cáp không thể không dùng giá đỡ

e-skin®  

e-skin® tự nâng đỡ và có thể dùng cho hành trình ngắn không cần giá đỡ

e-skin®  

ống xoắn luồn cáp (cho ứng dụng động học) không mở ra được

e-skin®  

e-skin® có thể mở được, dễ luồn cáp

e-skin®  

Phần bên trong ống mềm không thể phân chia

e-skin®  

e-skin® có thể lắp vách ngăn cáp bên trong

video lắp đặt e-skin