Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

SnapChain

TE 14/26 & TZ 14/26
 

1. Lắp đặt cáp điện trong bó nhanh chóng
2. Các móc có thể điều chỉnh bất kỳ khi nào
3. Rất thích hợp cho hành trình ngắn, thích hợp 5 - 10 liên kết
4. Giá thấp để thay thế cho hệ thống kéo cáp phức tạp
5. Phiên bản TE snap-open dọc theo bán kính ngoài - phiên bản TZ snap-open dọc theo bán kính trong
6. Thiết kế có hình dáng đẹp
7. Có thể uốn cong 1 hoặc 2 hướng (RBR)
8. Có sẵn trong 2 kích thước
 
Khi nào mới sử dụng SnapChain?
Khi yêu cầu lắp đặt dễ dàng
Khi yêu cầu hiệu quả về chí phí của e-chain®
Khi yêu cầu chi phí lắp đặt thấp
Khi yêu cầu giải pháp đơn giản
Với hành trình ngắn

 

iF-Giải thướng thiết kế SnapChain

Khi nào không sử dụng SnapChain?
Trọng tải nặng và nhiệm vụ yêu cầu

Model TE14/TZ14
Bước răng = 30.5 mm
Liên kết/m = 33(1006.5 mm)
Chiều dài của Xích nhựa cuốn cáp = s/2 + K

 

SnapChain - TE14 / TZ14

Mã số Bề rộng bên trong Bề rộng bên ngoài Chiều cao bên trong: Chiều cao bên ngoài Bán kính cong    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
 TE14.50.028.0 25 25 18 18 28 Theo yêu cầu 
 TE14.50.038.0 25 25 18 18 38 Theo yêu cầu 
 TE14.50.048.0 25 25 18 18 48 Theo yêu cầu 
 TE14.50.075.0 25 25 18 18 75 Theo yêu cầu 
 TE14.50.100.0 25 25 18 18 100 Theo yêu cầu 
 TE14.50.125.0 25 25 18 18 125 Theo yêu cầu 
 TZ14.50.028.0 25 25 18 18 28 Theo yêu cầu 
 TZ14.50.038.0 25 25 18 18 38 Theo yêu cầu 
 TZ14.50.048.0 25 25 18 18 48 Theo yêu cầu 
 TZ14.50.075.0 25 25 18 18 75 Theo yêu cầu 
 TZ14.50.100.0 25 25 18 18 100 Theo yêu cầu 
 TZ14.50.125.0 25 25 18 18 125 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Model TE26/TZ26
Bước răng = 56 mm
Liên kết/m = 18 (1008 mm)
Chiều dài của xích nhựa cuốn cáp = s/2 + K

 

SnapChain - TE26 / TZ26

Mã số Bề rộng bên trong Bề rộng ngoài Chiều cao bên trong Chiều cao bên ngoài Bán kính cong    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
 TE26.120.063.0 50 50 47 47 63 Theo yêu cầu 
 TE26.120.075.0 50 50 47 47 75 Theo yêu cầu 
 TE26.120.100.0 50 50 47 47 100 Theo yêu cầu 
 TE26.120.125.0 50 50 47 47 125 Theo yêu cầu 
 TE26.120.150.0 50 50 47 47 150 Theo yêu cầu 
 TE26.120.200.0 50 50 47 47 200 Theo yêu cầu 
 TZ26.120.063.0 50 50 47 47 63 Theo yêu cầu 
 TZ26.120.075.0 50 50 47 47 75 Theo yêu cầu 
 TZ26.120.100.0 50 50 47 47 100 Theo yêu cầu 
 TZ26.120.125.0 50 50 47 47 125 Theo yêu cầu 
 TZ26.120.150.0 50 50 47 47 150 Theo yêu cầu 
 TZ26.120.200.0 50 50 47 47 200 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Ví dụ SnapChain

Ví dụ SnapChain