Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

easy chain® - Lắp đặt rất dễ dàng - đơn giản đẩy cáp vào

EasyChains® có sẵn trong hai phiên bản Trong phiên bản "E" cáp có thể dễ dàng lắp đặt từ bên ngoài và trong phiên bản "Z" từ bên trong Thời gian lắp đăt ngắn là một trong những tính năng chính của xích nhựa easy chain® Vật liệu co giãn và rắn chắc igumid NB cung cấp thậm chí nhiều lý do cho ứng dụng hơn: Tối ưu co giãn, UL94-V2 Classification và tuyệt vời phù hợp cho phòng sạch. Thiết kế một mảnh làm cho EasyChain® đặc biệt thu hút về giá cả. Do độ cứng của vật liệu thấp hơn, cho nên EasyChain® không phù hợp cho các ứng dụng với trọng tải nặng.
 
Mới: Bây giờ với lựa chọn ESD

 

Dòng "E" và "Z" (lắp đặt từ bên ngoài và bên trong) có thể kết hợp chúng với nhau.

 

Đơn giản chỉ cần đẩy cáp vào trong e-chain® với ngón tay cái - vậy là xong!

 

Cho bán kính cong nhỏ nhất: chainflex® CF98 và CF99 - 4 x d!

 
e-chain® hỗ trợ lựa chọn

Bạn có thể tìm thấy các e-chain® theo yêu cầu nhanh chóng bằng cách nhập các thông số cụ thể chính xác và sau đó sẽ nhận được hỗ trợ từ một bản thông tin so sánh

Hướng dẫn cài đặt

Ghép nối, tách ra và lắp đặt easy chain®.

Các Ứng dụng ví dụ:

Các ứng dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau và trong phồng thí nghiệm của igus®

Có thể lắp đặt từ bên ngoài
e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E03

Chiều cao bên trong hi: 5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 5 - 10 mm
bán kính cong R: 10 - 28 mm
Bước răng: 10 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E04

Chiều cao bên trong hi: 7 mm
Bề rộng bên trong Bi: 7 mm
Bán kính cong R: 15 - 48 mm
Bước răng: 16.7 mm

E045  
Series E045

Chiều cao lọt lòng hi: 9.4 mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 10 - 16 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước mắt xích: 13 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E045.2

Chiều cao bên trong hi: 9,4 mm
Bề rộng bên trong Bi: 7+7 mm | 9+9 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng; 13 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E045.3

Chiều cao bên trong hi: 9,4 mm
Bề rộng bên trong Bi: 9+9+9 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng 13 mm

E06  
Series E06

Chiều cao lọt lòng hi: 10,7 mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 10 - 20 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước mắt xích: 20 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E065

Chiều cao bên trong hi: 11,3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 16 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng 15 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E065.2

Chiều cao bên trong hi: 11,3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 9+9 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng 15 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E065.3

Chiều cao bên trong hi: 11,3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 9+9+9 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng 15 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E065.4

Chiều cao bên trong hi: 11,3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 9+9+9+9 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng 15 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E08

Chiều cao bên trong hi: 14,6 mm
Bề rộng bên trong Bi: 10 - 50 mm
bán kính cong R: 28 - 48 mm
Bước răng: 20 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E14

Chiều cao bên trong hi: 19 mm
Bề rộng bên trong Bi: 15 - 50 mm
bán kính cong R: 28 - 125 mm
Bước răng: 30,5 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E200

Chiều cao bên trong hi: 24.3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 57 mm
Bán kính cong R: 55 - 200 mm
Bước răng: 46 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E200.2

Chiều cao bên trong hi: 24.3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 37+37/50+50 mm
Bán kính cong R: 55 - 200 mm
Bước răng: 46 mm

E16  
Series E16

Chiều cao lọt lòng hi: 32 mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 23 - 100 mm
Bán kính cong R: 40 - 100 mm
Bước mắt xích: 30,5 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E26

Chiều cao bên trong hi: 36.5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 mm
Bán kính cong R: 63 - 250 mm
Bước răng: 56 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E26.2

Chiều cao bên trong hi: 37.1 mm
Bề rộng bên trong Bi: 48+48 mm
Bán kính cong R: 63 - 250 mm
Bước răng: 56 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E26.3

Chiều cao bên trong hi: 37.1 mm
Bề rộng bên trong Bi: 47+48+47 mm
Bán kính cong R: 63 - 250 mm
Bước răng: 56 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E300

Chiều cao bên trong hi: 48,5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 mm
Bán kính cong R: 75 - 300 mm
Bước răng: 67 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E300.2

Chiều cao bên trong hi: 48.5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 48+48 mm
Bán kính cong R: 75 - 300 mm
Bước răng: 67 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính ngoài  
Series E300.3

Chiều cao bên trong hi: 48.5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 47+46+47 mm
Bán kính cong R: 75 - 300 mm
Bước răng: 67 mm

Có thể lắp đặt từ bên trong
e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z045

Chiều cao bên trong hi: 9.4 mm
Bề rộng bên trong Bi: 16 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng: 13 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z045.2

Chiều cao bên trong hi: 9,4 mm
Bề rộng bên trong Bi: 7+7 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng 13 mm

Z06  
Series Z06

Chiều cao lọt lòng hi: 10,5 mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 10 - 20 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước mắt xích: 20 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z065.3

Chiều cao bên trong hi: 11.3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 9+9+9 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng: 15 mm

Z08  
Series Z08

Chiều cao lọt lòng hi: 14,6 mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 10 - 50 mm
Bán kính cong R: 28 - 48 mm
Bước mắt xích: 20 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z14

Chiều cao bên trong hi: 19 mm
Bề rộng bên trong Bi: 15 - 50 mm
bán kính cong R: 28 - 125 mm
Bước răng: 30,5 mm

ZF14.Bi.R.0  
Dòng sản phẩm ZF14

Chiều cao lọt lòng hi: 21 mm
Chiều cao lọt lòng Bi: 38 mm
Bán kính cong R: 28 mm
Bước mắt xích: 30,5 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z200

Chiều cao bên trong hi: 24.3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 57 mm
Bán kính cong R: 55 - 200 mm
Bước răng: 46 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z200.2

Chiều cao bên trong hi: 24.3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 37+37/50+50 mm
Bán kính cong R: 55 - 200 mm
Bước răng: 46 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z16

Chiều cao bên trong hi: 32 mm
Bề rộng bên trong Bi: 23 - 100 mm
Bán kính cong R: 40 - 125 mm
Bước răng: 30,5 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z26

Chiều cao bên trong hi: 36.5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 mm
Bán kính cong R: 63 - 250 mm
Bước răng: 56 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z26.2

Chiều cao bên trong hi: 37.1 mm
Bề rộng bên trong Bi: 48+48 mm
Bán kính cong R: 63 - 250 mm
Bước răng: 56 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z26.3

Chiều cao bên trong hi: 37.1 mm
Bề rộng bên trong Bi: 47+48+47 mm
Bán kính cong R: 63 - 250 mm
Bước răng: 56 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z300

Chiều cao bên trong hi: 48,5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 mm
Bán kính cong R: 75 - 300 mm
Bước răng: 67 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z300.2

Chiều cao bên trong hi: 48.5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 48+48 mm
Bán kính cong R: 75 - 300 mm
Bước răng: 67 mm

e-chain®, có thể lắp đặt từ bán kính trong  
Series Z300.3

Chiều cao bên trong hi: 48.5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 47+46+47 mm
Bán kính cong R: 75 - 300 mm
Bước răng: 67 mm

Easy Chain: "E" và "Z" làm chúng "Dễ dàng"

Dễ dàng lắp đặt từ bên trong (phiên bản Z) và bên ngoài (phiên bản E)

Lắp đặt nhanh chóng hơn mà không cần mở hoặc đóng nắp

Có thể đặt chúng lại với nhau hoặc tháo rời ra "bất kỳ điểm nào"

Chi phí hiệu quả, Xích nhựa cuốn cáp một mảnh

Chống bụi bẩn với đường viền ngoài

Giá lắp đặt với giảm căng

Có thể hạn chế chuyển động

Có sẵn với thanh chắn bên trong (nhiều loại)

Chống cháy class UL94-V2

Thích hợp cho các ứng dụng trong phòng sạch

Ngành công nghiệp và ứng dụng điển hình

Máy móc nói chung

Ứng dụng trong phòng sạch

Thiết bị điện tử

Nội thất cho văn phòng

Máy bán hàng tự động

Máy móc thiết bị bao bì đóng gói

 

Giấy chứng nhận IPA: Vật liệu chuẩn
ISO Class 2 theo tiêu chuẩn ISO 14644-1, v = 1 m/s
 

UL94-V2 classification
 

 
Có thể quay
 

 
easy chain® với vật liệu đặc biệt igumid ESD cho dẫn điện ESD/TEX có sẵn theo nhu cầu