Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

iglidur® knife edge rollers

Số lượng sản phẩm: 5

iglidur® H1, knife edge roller

 • Low drive power
 • Endurance runner with high media resistance
 • Tight deflection radii
 • High wear resistance in extreme ambient conditions
 • Long service life of the belt
 • Very low coefficient of friction
 • High resistance to temperature and chemicals
từ 4,72 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® P210, knife edge roller

 • Low drive power
 • Tight deflection radii
 • Long service life of the belt
 • Long service life
 • Belt deflection 100% lubrication-free
 • Standard range from stock
từ 6,20 USD/Pc.
11 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 24 giờ
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A250, knife edge roller

 • Wear-resistant
 • FDA and EU10/2011-compliant
 • Low required drive power
 • Lubrication-free belt deflection
từ 6,61 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, knife edge roller

 • Completely lubrication-free belt guiding
 • The FDA-compliant all-rounder
 • Low drive power
 • Tight deflection radii
 • Long service life of the belt
 • The iglidur® A180 material complies with food and drug administration (FDA) regulations for repeated contact with food
 • Good media-resistance
 • Long service life
 • For wet environments
Theo yêu cầu
10 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
9 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, knife edge roller

 • Belt deflection 100% lubrication-free
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Low drive power
 • The endurance runner at higher temperatures in the food sector
 • Tight deflection radii
 • Compliant with EC regulation 10/2011 EC
 • Long service life of the belt
 • FDA compliant
 • Long service life
 • For use with temperatures up to +180 °C
từ 5,61 USD/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

Tư vấn

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY