Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

FTA Floating moving end

floating moving end  
Bù đắp các lỗi song song

igus® hệ thống bù đắp cho các ứng dụng trượt với E2/000 và Xích nhựa cuốn cáp E4.1 nhỏ. Tại di chuyển cánh tay với khuỷu ống bên mạnh mẽ di chuyển cuối floating cung cấp một đền bù và do đó một năng lượng chạy tự động của Xích nhựa cuốn cáp trong máng dẫn hướng. Cái này nâng cao tuổi thọ của các ứng dụng của bạn.

Nhỏ, nhẹ và giá cả thấp

Tương thích với đơn vị phân tích cơ bản PPDS

"Floating moving end" cơ bản có thể sử dụng với những Xích nhựa cuốn cáp như sau: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32 và E4.42


Khoảng cách hành trình tối đa:100m
Giá tốc tối đa: lên đến 50m = 2 m/s2 | 50-100m = 1 m/s2

floating moving end  
floating moving end  

Installation video

 
 

Thông số cho phép cho (tối đa) hành trình 0-50m
Series Trọng tải tối đa [kg/m] Hành trình [m] A [m/s²]
2500 1 0-50 2
2700 2 0-50 2
3500 3 0-50 2
E4.28 1,5 0-50 2
E4.32 2,5 0-50 2
E4.42 6 0-50 2
       

Thông số cho phép cho (tối đa) hành trình 50-100m
Series Trọng tải tối đa [kg/m] Hành trình [m] A [m/s²]
2500 1 50-100 1
2700 2 50-100 1
3500 3 50-100 1
E4.28 1,5 50-100 1
E4.32 2,5 50-100 1
E4.42 6 50-100 1
       

 

Chương trình giao hàng phiên bản 01:

Part No.:
Số thứ tự Cho các loại    
 FTA.B.01.2500.05 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2500.07 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2500.09 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2500.10 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2500.12 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2700.05 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2700.06 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2700.07 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2700.09 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2700.10 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2700.12 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2700.15 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.2700.17 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.050 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.075 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.100 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.115 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.125 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.150 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.175 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.050 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.062 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.070 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.075 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.087 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.100 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.125 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.150 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.175 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.05 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.06 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.07 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.087 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.10 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.11 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.112 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.12 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.15 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.17 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.18 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.187 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.212 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.237 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.05 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.06 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.07 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.087 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.10 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.11 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.112 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.12 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.15 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.17 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.18 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.187 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.212 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.237 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.200 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.225 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.3500.250 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.200 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.225 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.28.250 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.20 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.23 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.32.25 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.20 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.23 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.01.E4.42.25 E4.42 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
 

Chương trình giao hàng phiên bản 02:

Part No.:
Số thứ tự Cho các loại    
 FTA.B.02.2500.05 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2500.07 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2500.09 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2500.10 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2500.12 2500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2700.05 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2700.06 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2700.07 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2700.09 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2700.10 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2700.12 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2700.15 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.2700.17 2700 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.050 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.075 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.100 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.115 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.125 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.150 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.175 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.200 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.225 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.3500.250 3500 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.050 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.062 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.070 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.075 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.087 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.100 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.125 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.150 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.175 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.200 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.225 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.28.250 E4.28 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.05 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.06 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.07 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.087 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.10 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.11 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.112 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.12 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.15 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.17 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.18 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.187 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.20 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.212 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.23 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.237 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.32.25 E4.32 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.05 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.06 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.07 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.087 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.10 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.11 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.112 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.12 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.15 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.17 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.18 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.187 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.20 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.212 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.23 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.237 E4.42 Theo yêu cầu 
 FTA.B.02.E4.42.25 E4.42 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog