Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

e-cord micro - cho các ống mao quản

ecord micro  

An toàn và linh hoạt dẫn hướng các ống nhỏ nhất < Ø 1 mm là sáng tạo các tính năng của igus® "e-cord micro"
"e-cord micro" linh hoạt có thể được lắp đặt môđun và do đó được thích nghi với các chuyển động trong máy móc. Các bán kính được xác định trước ngăn ngừa làm cong ống và đảm bảo quy trình hoạt động của máy không bị ngưng.

An toàn và linh hoạt dẫn hướng các ống nhỏ nhất

Có thể lắp đặt môđun

Có thể xác định bán kính phối hợp với chuyển động của máy móc ngăn ngừa làm cong ống.


Các ứng dụng điển hình:Máy trộn mẫu trong công nghệ y tế

Các ống mao quản được đính tuyến như trong các ống nhỏ có đường kính chỉ với vài mm mà không được bị cong trong bán kính nhỏ hơn 45 mm trong các ứng dụng tuyến tính. Nếu yêu cầu này không được tán thành trong thiết kế hoặc khi hoạt động, các ống sẽ gãy và điều này dẫn đến hư máy móc. Vĩnh viễn an toàn đính tuyến trong bán kính được xác định trước, điều này đặt ra một thách thức kỹ thuật mà có thể giải quyết bởi dây "e-cord micro" làm từ tribopolymer hiệu suất cao và đàn hồi.

e-cord micro  
Máy trộn mẫu trong công nghệ y tế
 
 
Thời gian giao hàng  


Có sẵn khi yêu cầu 

Thêm thông tin: