Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Dòng sản phẩm AX e-chains® - xích nhựa đặc biệt dành cho ứng dụng có bụi li ti

4240AX đã được phát triển cho các ứng dụng mà bụi li ti khiến việc sử dụng e-chain® thường trở nên khó khăn. Với hệ thống chốt chặn thường, bụi li ti nhất có thể tụ lại trong các chốt chặn và khiến cho bán kính cong của e-chain® trở nên lớn hơn qua thời gian kéo dài. Nhờ vào các cóc hãm bên ngoài, tình huống này không xảy ra đối với 4040AX và 4240AX.

4240AX

Nhiều loại bụi có thể len vào các chốt chặn và gây ra hư hại.

 

Lợi thế của xích dẫn cáp AX:

Các cóc hãm bên ngoài

Không tích tụ bụi (gỗ) trong các cóc hãm

Không "điều chỉnh" e-chain®

Tối ưu hóa không gian bên trong


Ứng dụng tiềm năng:

Công nghiệp chế biến gỗ

Nhà máy nhiệt điện

Khai mỏ

Trong các ứng dụng có bụi/hạt nhỏ

AX  
AX

Xích dẫn cáp AX có hệ thống chốt chặn bên ngoài

 

Nhờ các chốt chặn bên ngoài bụi không thể tích tụ vào các chốt chặn chính, mà bị đẩy trở ra ngoài khỏi xích dẫn cáp ngay tức thì.
 
Thông số kỹ thuật:

Vật liệu igumid G

Nhiệt độ: từ -40°C đến +120°C

Phân loại độ dễ cháy: UL94-HB

Các dòng sản phẩm hi Bi Ba ha R
4040AX 56 50-600 84-634 84 150  Câu hỏi
4240AX 62 50-400 86-436 84 135  Câu hỏi
4240AX 62 50-400 86-436 84 150  Câu hỏi
4240AX 62 50-400 86-436 84 200  Câu hỏi
5050AX 80 50-600 100-650 108 150  Câu hỏi
5050AX 80 50-600 100-650 108 200  Câu hỏi
5050AX 80 50-600 100-650 108 250  Câu hỏi
5050AX 80 50-600 100-650 108 300  Câu hỏi
5050HDAX 80 50-600 104-654 108 250  Câu hỏi
5050HDAX 80 50-600 104-654 108 300  Câu hỏi
5050HDAX 80 50-600 104-654 108 350  Câu hỏi
5050HDAX 80 50-600 104-654 108 400  Câu hỏi
5050RHDAX 80 50-600 104-654 108 250  Câu hỏi
5050RHDAX 80 50-600 104-654 108 300  Câu hỏi