Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Đơn vị dẫn động "Gantry Drive" drylin® E cho gantry

Tiết kiệm không gian cho các cấu trúc gantry

dẫn động gantry drylin E

dẫn động gantry drylin E

 

Động cơ bước drylin® E bên trong các cấu trúc gantry thường được kết nối với các trục tuyến tính drylin® song song bên ngoài. Dẫn động gantry drylin® E mới cung cấp lợi thế về định vị động cơ giữa hai trục tuyến tính. Một ròng rọc dây đai và trục đai răng khiến có thể sử dụng linh động khu vực lắp đặt và cung cấp cho người sử dụng những triển vọng thiết kế mới.

Yêu cầu không gian lắp đặt thấp

Cấu trúc nhỏ gọn

Dành cho động cơ bước NEMA23/23XL

Độ an toàn tăng cường nhờ encoder và phanh hãm tùy chọn

Dành cho các module/trục tuyến tính drylin®


Các ứng dụng điển hình:Cổng, Hệ thống đo lường (độ dày lớp sơn / lớp phủ)

Bản vẽ 1 dẫn động gantry  
Bản vẽ 2 dẫn động gantry  
Đơn hàng số Động cơ Biến thể
 GD-0001 NEMA23 Stranded wire Theo yêu cầu 
 GD-0002 NEMA23 Connector, metric Theo yêu cầu 
 GD-0003 NEMA23 Encoder Theo yêu cầu 
 GD-0004 NEMA23 Encoder and brake Theo yêu cầu 
 GD-0005 NEMA23XL Stranded wire Theo yêu cầu 
 GD-0006 NEMA23XL Connector, metric Theo yêu cầu 
 GD-0007 NEMA23XL Encoder Theo yêu cầu 
 GD-0008 NEMA23XL Encoder and brake Theo yêu cầu 
 GD-0009 NEMA34 Connector, metric Theo yêu cầu 
 GD-0010 NEMA34 Encoder Theo yêu cầu 
 GD-0011 NEMA34 Encoder and brake Theo yêu cầu 
 GD-0012 NEMA23 Stranded wire Theo yêu cầu 
 GD-0013 NEMA23 Connector, metric Theo yêu cầu 
 GD-0014 NEMA23 Encoder Theo yêu cầu 
 GD-0015 NEMA23 Encoder and brake Theo yêu cầu 
 GD-0016 NEMA23 Stranded wire Theo yêu cầu 
 GD-0017 NEMA23 Connector, metric Theo yêu cầu 
 GD-0018 NEMA23 Encoder Theo yêu cầu 
 GD-0019 NEMA23 Encoder and brake Theo yêu cầu 
 GD-0020 NEMA23XL Stranded wire Theo yêu cầu 
 GD-0021 NEMA23XL Connector, metric Theo yêu cầu 
 GD-0022 NEMA23XL Encoder Theo yêu cầu 
 GD-0023 NEMA23XL Encoder and brake Theo yêu cầu 
 GD-0024 NEMA23XL Stranded wire Theo yêu cầu 
 GD-0025 NEMA23XL Connector, metric Theo yêu cầu 
 GD-0026 NEMA23XL Encoder Theo yêu cầu 
 GD-0027 NEMA23XL Encoder and brake Theo yêu cầu 
 GD-0028 NEMA34 Connector, metric Theo yêu cầu 
 GD-0029 NEMA34 Encoder Theo yêu cầu 
 GD-0030 NEMA34 Encoder and brake Theo yêu cầu 
 GD-0031 NEMA34 Connector, metric Theo yêu cầu 
 GD-0032 NEMA34 Encoder Theo yêu cầu 
 GD-0033 NEMA34 Encoder and brake Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Thêm thông tin: