Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Trục tuyến tính có động cơ

Ghép nối thêm trục tuyến tính có động cơ

Phụ kiện drylin®  
 

Bảng dữ liệu kỹ thuật - phụ kiện drylin® E

 
Đệm

Đệm là một đơn vị khoảng cách làm cho bộ trượt tuyến tính ngang có đúng độ cao chính xác để sử dụng với động cơ NEMA của bạn. Khả năng lắp các bộ khởi động đã được chuẩn bị sẵn. Có thể lắp sau.

Bộ miếng đệm cho dòng sản phẩm
Mã sản phẩm Thích hợp cho module tuyến tính A B H c
±0,1
c1 Ø s
+0.2
 AK-0001 SLW-1040 74 32 21 60 11 6,2 Theo yêu cầu 
 AK-0002 SLW-1080 108 32 21 94 11 6,2 Theo yêu cầu 
 AK-0003 SLW-1660 104 35 24,5 84 12,5 8,1 Theo yêu cầu 
 AK-0004 SLW-2080 134 38 20 126 14 9 Theo yêu cầu 
 AK-0006 SHT-12 85 40 17,5 70 15 6,2 Theo yêu cầu 
 AK-0007 SHT-20 130 46 22 108 18 10,5 Theo yêu cầu 
 AK-0008 SHT-20 180 60 10 150 25 13,5 Theo yêu cầu 
 AK-0009 SHT-20 200 45 16 173 17,5 13,5 Theo yêu cầu 
 AK-0027 SAW-1660 65 25,5 13 52 7,75 5,5 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Trang sản phẩm Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Bệ giữ dành cho trục đai răng curoa drylin® ZLW  
Bệ bắt máy dành cho module tuyến tính SAW và trục đai răng curoa ZLW

Để ráp trục đai răng curoa drylin® ZLW

Sẵn có với drylin® WSX / SAW(C) / ZLW Kích thước lắp đặt 0630/1040/1080/1660

Vật liệu: nhôm anod

Các tùy chọn kết nối: biên dạng khe hình chữ T, trục tuyến tính / bộ khởi động

Có thể định vị tự do

Lắp nhanh không cần có lỗ

Bộ bệ giữ theo dòng sản phẩm
Mã sản phẩm Biên dạng thanh ray Thích hợp cho module tuyến tính biên dạng thanh ray Trục đai răng curoa
 AK-0037 WSX-06-30 SAW(C)-06-30 ZLW-06-30 Theo yêu cầu 
 AK-0038 WSX-10-40 SAW(C)-1040 ZLW-1040 Theo yêu cầu 
 AK-0039 WSX-10-80 SAW-1080 ZLW-1080 Theo yêu cầu 
 AK-0040 WSX-16-60 SAW-1660 ZLW-1660 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Mặt bích động cơ

Mặt bích động cơ kết hợp ghép nối và cung cấp đúng kích thước ghép cho động cơ NEMA23 của bạn.

Ghép nối

Ghép nối kết nối cần trục và cổ trục dẫn động của động cơ và phải chuyển đi momen quay. Các thành phần đàn hồi ngăn ngừa sự kéo căng giữa các bộ phận.

 
Part No.:
Chương trình giao hàng mặt bích động cơ
Mã số đơn hàng cho bàn trượt tuyến tính loại động cơ vật liệu    
 MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Aluminium, clear anodised Theo yêu cầu 
 MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Aluminium, clear anodised Theo yêu cầu 
 MF-2260-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, clear anodised Theo yêu cầu 
 MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Aluminium, black anodised Theo yêu cầu 
 MF-0630-DC0310 - - - Theo yêu cầu 
 MF-1040-DC0310 - - - Theo yêu cầu 
 MF-1040-DC0350 - - - Theo yêu cầu 
 MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Plastic, black Theo yêu cầu 
 MF-2040-NEMA23-S - - - Theo yêu cầu 
 MF-3648-NEMA23 - - - Theo yêu cầu 
 MF-3648-NEMA34 - - - Theo yêu cầu 
 MF-3648-NEMA34-XL - - - Theo yêu cầu 
 MF-1123-DC0310 - - - Theo yêu cầu 
 MF-2040-DC0310 - - - Theo yêu cầu 
 MF-2040-DC0350 - - - Theo yêu cầu 
 MF-2040-NEMA17 - - - Theo yêu cầu 
 MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Aluminium, clear anodised Theo yêu cầu 
 MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Aluminium, clear anodised Theo yêu cầu 
 MF-1040-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, clear anodised Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Trang sản phẩm Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Part No.:
Chương trình giao hàng ghép nối
Mã số đơn hàng cho đơn vị tuyến tính loại động cơ    
 COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA17 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA SAW-0630 | ZLW-0630-S NEMA17 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 |
SHT-/SHTC-/SHTS-12
NEMA17 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B DC-Motor31 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA ZLW-0630-S DC-Motor31 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040-S / ZAW DC-Motor31 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA ZLW-0630 NEMA23 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 | SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA SHT-20 NEMA23 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA SLW-(BB)-1660 NEMA17 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23XL Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 | SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23XL Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-080-120-32-32-B-AAAA SLW-(BB)-2080 NEMA23XL Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-080-140-32-32-B-AAAA SLW-(BB)-1660 NEMA23XL Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040-S NEMA34 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-140-120-32-32-B-AAAA SHT-(BB)-20 NEMA34 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA ZLW-1660-S NEMA34 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Trang sản phẩm Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Mã sản phẩm D di1
[mm]
di2
[mm]
L
[mm]
Trọng lượng
[kg]
 COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB 25 5 6 26 0,02 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA 25 5 8 26 0,02 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA 32 5 10 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB 25 6 6 26 0,02 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA 25 6 8 26 0,02 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA 32 6 10 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB 25 6,35 6 26 0,02 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA 25 6,35 8 26 0,02 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA 32 6,35 10 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA 32 6,35 12 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA 32 6,35 14 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB 25 8 6 26 0,02 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA 32 8 10 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-080-120-32-32-B-AAAA 32 8 12 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-080-140-32-32-B-AAAA 32 8 14 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA 32 14 10 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-140-120-32-32-B-AAAA 32 14 12 32 0,05 Theo yêu cầu 
 COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA 32 14 14 32 0,05 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Trang sản phẩm Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

drylin® accessories for linear modules/axes

drylin® accessories for linear modules/axes

drylin® accessories for linear modules/axes    
Thêm thông tin: