Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Bộ adapter cho động cơ servo

Với các bộ adapter drylin® E, người sử dụng có thể đưa trục tuyến tính drylin® của mình vào vận hành với các động cơ ưu tiên dễ dàng và nhanh chóng. Bộ adapter mới cung cấp sự thuận tiện cho các kết nối động cơ đặc thù của nhà chế tạo và có thể được thiết kế trực tiếp và giao cùng lúc với trục tuyến tính cũng như có sẵn riêng lẻ để thêm vào sau này. Bộ adapter chứa mặt bích động cơ, ghép nối và đinh ốc để lắp ráp.

Bộ adapter  

Bộ adapter thích hợp cho các nhà chế tạo sau đây có sẵn trong kho: Allen Bradley, B&R, Beckhoff, Lenze, Mitsubishi, Omron, Schneider Electric, Bosch-Rexroth, SEW, Siemens
 
Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu:Bốc & Xếp, máy đóng gói, hệ thống kiểm tra

drylin®  

Bộ adapter được phân loại theo module vít me igus®:

Module vít me igus® Các nhà chế tạo động cơ / hộp số gearbox Motor/ gearbox loại Bộ adapter
SAW-0630 B&R 8LVA13 Động cơ servo AK-1001  AK-1001
SAW-0630-Z B&R 8LVA13 Động cơ servo AK-1000  AK-1000
SAW-1040-Z Beckhoff AM812x Động cơ servo AK-1002  AK-1002
SAW-1660-Z Siemens 1FK7034 Động cơ servo AK-1003  AK-1003
SHT-12 Mitsubishi HG-KR43 Động cơ servo AK-1004  AK-1004
SHT-12 Panasonic MSME021xxxxx Động cơ servo AK-1005  AK-1005
SHT-12-Z Mitsubishi HG-KR43 Động cơ servo AK-1006  AK-1006
SHT-12-Z Siemens 1FK7022-5AK71-1LG0 Động cơ servo AK-1007  AK-1007
SHT-BB-30 Beckhoff AM813x Động cơ servo AK-1008  AK-1008
SLW-10120 Schneider Electric BCH040 Động cơ servo AK-1009  AK-1009
SLW-2080 Lenze SDSGAxx056-xx Động cơ điện xoay chiều AK-1010  AK-1010
SLW-2080 Siemens 1FK7022 Động cơ servo AK-1011  AK-1011
SLW-BB-1040-Z Control techniques Unimotor HD 055 Động cơ servo AK-1012  AK-1012
SLW-BB-1040-Z Siemens 1FL602 Động cơ servo AK-1013  AK-1013
SLW-BB-1080-Z B&R 8LVA22. Động cơ servo AK-1014  AK-1014
SLW-BB-1080-Z Siemens 1FL602 Động cơ servo AK-1015  AK-1015
SLW-BB-1660-Z B&R 8LVA13 Động cơ servo AK-1016  AK-1016
ZLW-0630-B B&R 8LVA13 Động cơ servo AK-1020  AK-1020
ZLW-0630-B Beckhoff AM3111 Động cơ servo AK-1018  AK-1018
ZLW-0630-B Beckhoff AM3112 Động cơ servo AK-1019  AK-1019
ZLW-0630-S Allen Bradley TLY-A220x-xJxxAx Động cơ servo AK-1017  AK-1017
ZLW-0630-S B&R 8LVA22 Động cơ servo AK-1021  AK-1021
ZLW-0630-S SEW CMP40 Động cơ servo AK-1022  AK-1022
ZLW-1040-B B&R 8LVA13 Động cơ servo AK-1023  AK-1023
ZLW-1040-B Lenze MCS06C41L Động cơ servo AK-1025  AK-1025
ZLW-1040-B Mitsubishi HG-MR053B Động cơ servo AK-1024  AK-1024
ZLW-1040-B Schneider Electric BCH060 Động cơ servo AK-1027  AK-1027
ZLW-1040-B Schneider Electric GBX060 Gear AK-1084  AK-1084
ZLW-1040-B Thomson XT060 Gear AK-1026  AK-1026
ZLW-1040-S B&R 8LSA2 Động cơ servo AK-1028  AK-1028
ZLW-1040-S B&R 8LSA33 Động cơ servo AK-1029  AK-1029
ZLW-1040-S B&R 8LSA34 Động cơ servo AK-1030  AK-1030
ZLW-1040-S B&R 8LSA35 Động cơ servo AK-1031  AK-1031
ZLW-1040-S B&R 8LSA36 Động cơ servo AK-1032  AK-1032
ZLW-1040-S B&R 8LVA22 Động cơ servo AK-1033  AK-1033
ZLW-1040-S Beckhoff AM803x Động cơ servo AK-1034  AK-1034
ZLW-1040-S Beckhoff AM802x Động cơ servo AK-1035  AK-1035
ZLW-1040-S Delta Electronics ECMA-XX04XXXX Động cơ servo AK-1036  AK-1036
ZLW-1040-S Delta Electronics ECMA-XX06XXXX Động cơ servo AK-1037  AK-1037
ZLW-1040-S Esitron PGA52 Gear AK-1038  AK-1038
ZLW-1040-S Lenze MSC-06 Động cơ servo AK-1039  AK-1039
ZLW-1040-S LSMercapion APM-SBXXXXX Động cơ servo AK-1040  AK-1040
ZLW-1040-S Mannesmann DEMAG MUD 53-1000 Động cơ Pneumatic AK-1055  AK-1055
ZLW-1040-S Nanotec DB87L01-S Động cơ EC AK-1041  AK-1041
ZLW-1040-S Omron R88M-G20030 Động cơ servo AK-1046  AK-1046
ZLW-1040-S Oriental motor AZM66AC Động cơ bước stepper motor AK-1043  AK-1043
ZLW-1040-S Oriental motor AZM69AC Động cơ bước stepper motor AK-1044  AK-1044
ZLW-1040-S Pilz PMCtendo AC3 Động cơ servo AK-1045  AK-1045
ZLW-1040-S Schneider Electric GBX060 Gear AK-1042  AK-1042
ZLW-1040-S Schneider Electric BSH055 Động cơ servo AK-1047  AK-1047
ZLW-1040-S SEW CMP50 Động cơ servo AK-1048  AK-1048
ZLW-1040-S SEW WF10 D=80 mm Gear AK-1053  AK-1053
ZLW-1040-S Siemens 1FK7034-XXX-XXX Động cơ servo AK-1064  AK-1064
ZLW-1040-S Thomson XT060 Gear AK-1050  AK-1050
ZLW-1040-S Wittenstein LP-070 Gear AK-1051  AK-1051
ZLW-1040-S Wittenstein LPK050 Gear AK-1052  AK-1052
ZLW-1040-S Yaskawa SGMJV-04 Động cơ servo AK-1054  AK-1054
ZLW-1080-S Bosch-Rexroth MSK030C Động cơ servo AK-1061  AK-1061
ZLW-1080-S Nanotec DB87L01-S Động cơ EC AK-1057  AK-1057
ZLW-1660-S Allen Bradley MPL-A-230 Động cơ servo AK-1058  AK-1058
ZLW-1660-S Allen Bradley MPL-B-230 Động cơ servo AK-1059  AK-1059
ZLW-1660-S B&R 8LSA35 Động cơ servo AK-1060  AK-1060
ZLW-1660-S Beckhoff AG2210-LP050 Gear AK-1056  AK-1056
ZLW-1660-S Beckhoff AM8041 Động cơ servo AK-1085  AK-1085
ZLW-1660-S Bosch-Rexroth MSK030C Động cơ servo AK-1062  AK-1062
ZLW-1660-S Bühler PM42 Gear AK-1063  AK-1063
ZLW-1660-S Eurotherm AC Mn0480-4/2-6 Động cơ servo AK-1082  AK-1082
ZLW-1660-S Groschop EGK65-xx-NR Động cơ servo AK-1049  AK-1049
ZLW-1660-S Mitsubishi HG-SR52 Động cơ servo AK-1066  AK-1066
ZLW-1660-S Mitsubishi HG-SR81 Động cơ servo AK-1067  AK-1067
ZLW-1660-S Mitsubishi HG-SR102 Động cơ servo AK-1068  AK-1068
ZLW-1660-S Mitsubishi HG-SR152 Động cơ servo AK-1069  AK-1069
ZLW-1660-S Mitsubishi HG-SR51 Động cơ servo AK-1070  AK-1070
ZLW-1660-S Schneider Electric GBX060 Gear AK-1065  AK-1065
ZLW-1660-S SEW PSC221 Gear AK-1072  AK-1072
ZLW-1660-S SEW WF37 Gear AK-1073  AK-1073
ZLW-1660-S SEW CMP63 Động cơ servo AK-1076  AK-1076
ZLW-1660-S Siemens 1FK7042-5AF71-1DG0 Động cơ servo AK-1074  AK-1074
ZLW-1660-S Siemens 1FL6042 (HI) Động cơ servo AK-1080  AK-1080
ZLW-1660-S Siemens 1FL6061 (HI) Động cơ servo AK-1081  AK-1081
ZLW-1660-S Thomson XT080 Gear AK-1071  AK-1071
ZLW-1660-S Thomson XT060 Gear AK-1075  AK-1075
ZLW-1660-S Trinamic PD-1160 Động cơ bước stepper motor AK-1077  AK-1077
ZLW-1660-S Yaskawa SGMJV-04 Động cơ servo AK-1078  AK-1078
ZLW-1660-S Yaskawa PD 085 Gear AK-1079  AK-1079

Bộ adapter được phân loại theo các nhà chế tạo motor/ gearbox:

Các nhà chế tạo động cơ / hộp số gearbox Module vít me igus® Motor/ gearbox loại Bộ adapter
Allen Bradley ZLW-0630-S TLY-A220x-xJxxAx Động cơ servo AK-1017  AK-1017
Allen Bradley ZLW-1660-S MPL-A-230 Động cơ servo AK-1058  AK-1058
Allen Bradley ZLW-1660-S MPL-B-230 Động cơ servo AK-1059  AK-1059
B&R SAW-0630 8LVA13 Động cơ servo AK-1001  AK-1001
B&R SAW-0630-Z 8LVA13 Động cơ servo AK-1000  AK-1000
B&R SLW-BB-1080-Z 8LVA22. Động cơ servo AK-1014  AK-1014
B&R SLW-BB-1660-Z 8LVA13 Động cơ servo AK-1016  AK-1016
B&R ZLW-0630-B 8LVA13 Động cơ servo AK-1020  AK-1020
B&R ZLW-0630-S 8LVA22 Động cơ servo AK-1021  AK-1021
B&R ZLW-1040-B 8LVA13 Động cơ servo AK-1023  AK-1023
B&R ZLW-1040-S 8LSA2 Động cơ servo AK-1028  AK-1028
B&R ZLW-1040-S 8LSA33 Động cơ servo AK-1029  AK-1029
B&R ZLW-1040-S 8LSA34 Động cơ servo AK-1030  AK-1030
B&R ZLW-1040-S 8LSA35 Động cơ servo AK-1031  AK-1031
B&R ZLW-1040-S 8LSA36 Động cơ servo AK-1032  AK-1032
B&R ZLW-1040-S 8LVA22 Động cơ servo AK-1033  AK-1033
B&R ZLW-1660-S 8LSA35 Động cơ servo AK-1060  AK-1060
Beckhoff SAW-1040-Z AM812x Động cơ servo AK-1002  AK-1002
Beckhoff SHT-BB-30 AM813x Động cơ servo AK-1008  AK-1008
Beckhoff ZLW-0630-B AM3111 Động cơ servo AK-1018  AK-1018
Beckhoff ZLW-0630-B AM3112 Động cơ servo AK-1019  AK-1019
Beckhoff ZLW-1040-S AM803x Động cơ servo AK-1034  AK-1034
Beckhoff ZLW-1040-S AM802x Động cơ servo AK-1035  AK-1035
Beckhoff ZLW-1660-S AG2210-LP050 Gear AK-1056  AK-1056
Beckhoff ZLW-1660-S AM8041 Động cơ servo AK-1085  AK-1085
Bosch-Rexroth ZLW-1080-S MSK030C Động cơ servo AK-1061  AK-1061
Bosch-Rexroth ZLW-1660-S MSK030C Động cơ servo AK-1062  AK-1062
Bühler ZLW-1660-S PM42 Gear AK-1063  AK-1063
Control techniques SLW-BB-1040-Z Unimotor HD 055 Động cơ servo AK-1012  AK-1012
Delta Electronics ZLW-1040-S ECMA-XX04XXXX Động cơ servo AK-1036  AK-1036
Delta Electronics ZLW-1040-S ECMA-XX06XXXX Động cơ servo AK-1037  AK-1037
Esitron ZLW-1040-S PGA52 Gear AK-1038  AK-1038
Eurotherm ZLW-1660-S AC Mn0480-4/2-6 Động cơ servo AK-1082  AK-1082
Groschop ZLW-1660-S EGK65-xx-NR Động cơ servo AK-1049  AK-1049
Lenze SLW-2080 SDSGAxx056-xx Động cơ điện xoay chiều AK-1010  AK-1010
Lenze ZLW-1040-B MCS06C41L Động cơ servo AK-1025  AK-1025
Lenze ZLW-1040-S MSC-06 Động cơ servo AK-1039  AK-1039
LSMercapion ZLW-1040-S APM-SBXXXXX Động cơ servo AK-1040  AK-1040
Mannesmann DEMAG ZLW-1040-S MUD 53-1000 Động cơ Pneumatic AK-1055  AK-1055
Mitsubishi SHT-12 HG-KR43 Động cơ servo AK-1004  AK-1004
Mitsubishi SHT-12-Z HG-KR43 Động cơ servo AK-1006  AK-1006
Mitsubishi ZLW-1040-B HG-MR053B Động cơ servo AK-1024  AK-1024
Mitsubishi ZLW-1660-S HG-SR52 Động cơ servo AK-1066  AK-1066
Mitsubishi ZLW-1660-S HG-SR81 Động cơ servo AK-1067  AK-1067
Mitsubishi ZLW-1660-S HG-SR102 Động cơ servo AK-1068  AK-1068
Mitsubishi ZLW-1660-S HG-SR152 Động cơ servo AK-1069  AK-1069
Mitsubishi ZLW-1660-S HG-SR51 Động cơ servo AK-1070  AK-1070
Nanotec ZLW-1040-S DB87L01-S Động cơ EC AK-1041  AK-1041
Nanotec ZLW-1080-S DB87L01-S Động cơ EC AK-1057  AK-1057
Omron ZLW-1040-S R88M-G20030 Động cơ servo AK-1046  AK-1046
Oriental motor ZLW-1040-S AZM66AC Động cơ bước stepper motor AK-1043  AK-1043
Oriental motor ZLW-1040-S AZM69AC Động cơ bước stepper motor AK-1044  AK-1044
Panasonic SHT-12 MSME021xxxxx Động cơ servo AK-1005  AK-1005
Pilz ZLW-1040-S PMCtendo AC3 Động cơ servo AK-1045  AK-1045
Schneider Electric SLW-10120 BCH040 Động cơ servo AK-1009  AK-1009
Schneider Electric ZLW-1040-B BCH060 Động cơ servo AK-1027  AK-1027
Schneider Electric ZLW-1040-B GBX060 Gear AK-1084  AK-1084
Schneider Electric ZLW-1040-S GBX060 Gear AK-1042  AK-1042
Schneider Electric ZLW-1040-S BSH055 Động cơ servo AK-1047  AK-1047
Schneider Electric ZLW-1660-S GBX060 Gear AK-1065  AK-1065
SEW ZLW-0630-S CMP40 Động cơ servo AK-1022  AK-1022
SEW ZLW-1040-S CMP50 Động cơ servo AK-1048  AK-1048
SEW ZLW-1040-S WF10 D=80 mm Gear AK-1053  AK-1053
SEW ZLW-1660-S PSC221 Gear AK-1072  AK-1072
SEW ZLW-1660-S WF37 Gear AK-1073  AK-1073
SEW ZLW-1660-S CMP63 Động cơ servo AK-1076  AK-1076
Siemens SAW-1660-Z 1FK7034 Động cơ servo AK-1003  AK-1003
Siemens SHT-12-Z 1FK7022-5AK71-1LG0 Động cơ servo AK-1007  AK-1007
Siemens SLW-2080 1FK7022 Động cơ servo AK-1011  AK-1011
Siemens SLW-BB-1040-Z 1FL602 Động cơ servo AK-1013  AK-1013
Siemens SLW-BB-1080-Z 1FL602 Động cơ servo AK-1015  AK-1015
Siemens ZLW-1040-S 1FK7034-XXX-XXX Động cơ servo AK-1064  AK-1064
Siemens ZLW-1660-S 1FK7042-5AF71-1DG0 Động cơ servo AK-1074  AK-1074
Siemens ZLW-1660-S 1FL6042 (HI) Động cơ servo AK-1080  AK-1080
Siemens ZLW-1660-S 1FL6061 (HI) Động cơ servo AK-1081  AK-1081
Thomson ZLW-1040-B XT060 Gear AK-1026  AK-1026
Thomson ZLW-1040-S XT060 Gear AK-1050  AK-1050
Thomson ZLW-1660-S XT080 Gear AK-1071  AK-1071
Thomson ZLW-1660-S XT060 Gear AK-1075  AK-1075
Trinamic ZLW-1660-S PD-1160 Động cơ bước stepper motor AK-1077  AK-1077
Wittenstein ZLW-1040-S LP-070 Gear AK-1051  AK-1051
Wittenstein ZLW-1040-S LPK050 Gear AK-1052  AK-1052
Yaskawa ZLW-1040-S SGMJV-04 Động cơ servo AK-1054  AK-1054
Yaskawa ZLW-1660-S SGMJV-04 Động cơ servo AK-1078  AK-1078
Yaskawa ZLW-1660-S PD 085 Gear AK-1079  AK-1079

Thêm thông tin: