Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
Người liên hệ,
Việt Nam
 

Trụ sở chính trong nước

igus® Vietnam Company Limited
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 90 973 3798
Email: info@igus.vn
 

Head of Asia Pacific

igus® Singapore Pte. Ltd. Carsten Haecker
84 Genting Lane
#06-03 Axxel Innovation Centre
Singapore 349584
ĐT: +65 64 871411
Mobil: +65 9755 3039
Fax: +65 64 871511
Email: chaecker@igus.com.sg
 

Sales Director

igus® Vietnam Company Limited Tran Nhat Tan (John)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 90 139 2998
Email: ttran@igus.vn
 

Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
e-chains® & chainflex®
Hanoi
Nguyen Thanh Luan (Sam)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 906 758 986
Email: tlnguyen@igus.vn
 

Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
e-chains® & chainflex®
Ho Chi Minh
Nguyễn Trọng Nhân
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 901 318 848
Email: nhannguyen@igus.vn
 

Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
e-chains® & chainflex®
Hai Phong
Bùi Thanh Phong
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 902 515 596
Email: pbui@igus.vn
 

Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
e-chains® & chainflex®
Ho Chi Minh
Nguyễn Ngọc Tứ
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 903 715 358
Email: tunguyen@igus.net
 

Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
e-chains® & chainflex®
Ho Chi Minh
Hoàng Minh Hiếu (Peter)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 906 383 856
Email: hhoang@igus.net
 

Territory Sales Leader

igus® Vietnam Company Limited
Bearings
Ho Chi Minh
Nguyen Binh Duong (Jason)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 909 294 487
Email: dnguyen@igus.vn
 

Senior Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
Bearings
Hanoi
Nguyen Trong Loc (Luke)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street,
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 906 689 800
Email: trnguyen@igus.vn
 

Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
Bearings
Ho Chi Minh
Le Thanh Tin
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 901 41 40 47
Email: tle@igus.vn
 

Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
Bearings
Hai Phong
Đỗ Trọng Sóng (Steve)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 909 069 709
Email: sdo@igus.vn
 

Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
Bearings
Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau
Cao Gia Hân
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 902 725 188
Email: hcao@igus.net
 

Inside Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
e-chains® & chainflex®
Le Quoc Anh
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Mobil: +84 906 979 272
Email: ale@igus.vn
 

Inside Sales Engineer

igus® Vietnam Company Limited
Bearings
Nguyen Thi Minh Tam (Zoey)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Email: tnguyen@igus.vn
 

Marketing Officer

igus® Vietnam Company Limited Trần Lê Xuân Mỹ (May)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Email: mtran@igus.vn
 

Marketing Officer

igus® Vietnam Company Limited Nguyễn Tuấn Hải (Kevin)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Email: thnguyen@igus.net
 

Customer Service Officer

igus® Vietnam Company Limited Doan Gia Linh (Linda)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Email: ldoan@igus.vn
 

Chief Accountant

igus® Vietnam Company Limited Huynh Thi Hong Hanh (Daisy)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Email: hhuynh@igus.vn
 

Accounts Assistant

igus® Vietnam Company Limited Nguyễn Thị Mạnh Thừa (Mia)
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Email: thuanguyen@igus.net
 

Warehouse Staff

igus® Vietnam Company Limited Le Tu Triet
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Email: trle@igus.net
 

Warehouse Staff

igus® Vietnam Company Limited Bui The Hoang
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Email: hbui@igus.vn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY