Lần đầu tiên trên thế giới: cáp theo ý muốn của bạn chỉ trong vòng 3 phút…bắt đầu từ 300 m…trong 3 tuần

Khi dùng cáp tùy chỉnh chainflex®, bạn có thể tạo ra cáp theo ý mình cho the-chain
được cấu hình chỉ trong vòng 3 phút…bắt đầu từ 300 m...đến cửa nhà bạn trong vòng 3 tuần!

Dựa trên hệ thống sản xuất "chainflex® SFP" mới, igus® nay có thể chế tạo và cung cấp cho khách hàng mình gần như "vô số" những loại cáp tùy chỉnh độc nhất vô nhị có chất lượng được kiểm nghiệm igus® với chu kỳ quay nhanh.
Chương trình này kết hợp chất lượng chainflex® được kiểm nghiệm igus® từ phòng thí nghiệm chainflex®/e-chain® (hơn 1.500 m2 diện tích sàn) với yêu cầu tùy chỉnh của các khách hàng chúng tôi.
Sáng kiến được gọi là "chainflex® CC", trong đó CC viết tắt cho "custom cable".

Cấu hình cáp theo ý muốn chainflex®

Khi dùng công cụ cấu hình cáp tùy chỉnh chainflex®, cáp tùy chỉnh chainflex® độc nhất vô nhị có thể được đặt mua ngay lập tức trong vòng 3 phút theo giá trong ngày bắt đầu từ 300 m, và được gửi trong vòng 3 tuần.


Thêm thông tin về cáp chainflex®

Your contact

energy chains® + chainflex®
igus® Vietnam Company Limited +84 28 3636 4189 Your requirements?

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu