QuickChain.13 - Công cụ tìm kiếm sản phẩm và Bộ phận cấu hình cho e.chains® cho đến 13 m

Tìm e.chain® thích hợp với vài cú nhấp chuột

Tại đây bạn sẽ tìm thấy e.chains® đặc biệt đơn giản cho các ứng dụng không chống đỡ cho đến 13 m. Kết quả đưa ra một tổng quan về tính phù hợp, giá và thời gian giao hàng. Khi nhấp chuột vào hàng kết quả, bạn sẽ có được giá tổng cộng của e.chain® và có thể thêm vòng cách nếu cần thiết. Tại đây bạn còn có thể dễ dàng tìm tập tin CAD thích hợp, chuyển sang catalog, hoặc gửi một yêu cầu hoặc đơn đặt hàng qua giỏ mua hàng.

Xin vui lòng đưa ra các chi tiết kỹ thuật của mình và sau đó nhấp chuột vào "Tính toán kết quả" - và đưa thêm các chi tiết kỹ thuật trong trường hợp có quá nhiều kết quả.


igus® Vietnam Company Limited
1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2
Tan Binh District , HCM City, Vietnam
Tel: +84 28 3636 4189
myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu