igubal® clevis joints

igubal® clevis joint  
Most important features:

Very low weight

High tensile forces

Combinable with rod end bearings of the dimensional series E

vibration dampening

Noise dampening

Available for left-hand and right-hand threads

igubal® clevis joints are solid polymer made of igumid G according to DIN 71752, which can be combined with the rod end bearings of the dimensional series E as counterpiece.

They consist of clevis joint, pin and circlip, or alternatively with spring loaded pin.

When to use it?

When high stiffening is required

When freedom from corrosion is desired

When lubrication should not be used

When you want to save weight

When maintenance-free dry operation is desired

When the easiest installation should be implemented

When combinations with pneumatic cylinders and gas struts should be implemented

When not to use?

When temperatures above +200°C prevail

When dimensions over 20 mm are needed

igubal® clevis joint, mm

With and without pin and circlip

igubal® clevis joint, mm    

igubal® clevis joints with spring loaded pins, mm

igubal® clevis joints with spring loaded pins, mm    

igubal® clevis joint combination, mm

Complete knee joints consisting of clevis joint and rod end bearing

igubal® clevis joint combination, mm    

igubal® spring loaded pin, mm

igubal® spring loaded pin, mm    

igubal® pin, mm GBM/GSR

Pin and circlip

igubal® pin, mm GBM/GSR    

Metal detectable igubal® clevis joints

igubal® clevis joint, detectable, mm

igubal® clevis joint, detectable, mm    

igubal® clevis joints with spring loaded pins, detectable, mm

igubal® clevis joints with spring loaded pins, detectable, mm    

igubal® spring loaded pin, detectable, mm

igubal® spring loaded pin, detectable, mm    
igus® Vietnam Company Limited
1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2
Tan Binh District, HCM City, Vietnam
Tel: +84 28 3636 4189

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu