Configure and request drylin® E gantry

Here you can request your custom drylin® E gantry prepared based your application parameters. Please complete the online form shown below.

Requirements information

Quantity/lot size One-off application Series of applications
New constructions Technical improvements Reduction of costs

application data

Coordination of the centre of mass
at the locating axis
Stroke length
sy: mm X-axis: mm Load capacity: kg
sz: mm Y-axis: mm Additional pusher forces: N
sx: mm Z-axis: mm Acceleration: m/s²
Running performance: km Duty cycle: % Speed: m/s
System design
Single axis (X) Twin axis(XX) Flat gantry (XXY) Line gantry (XZ) Room gantry (XXYZ)
Installation position
horizontal Vertical lateral inverse
Required accuracy
(at the load point) mm
Ambitient temperaturer °C
Humidity: Yes No
Preferred igus® linear system:

Motor technology and drylin® E accessories

Motor technology: Stepper motor DC_Motor
Design: stranded wire Connector Encoder Encoder & Brake
Connection cable: No 3 meters 5 meters 10 meters
Connector design: Straight Angled
Limit and reference switches: No NC / Opener NO / Closer Quantity: St.
Customer motor
Producer: Type-No.

e-chains®

e-chains®: Yes No
Additional cables: Yes No (per ex. pneumatic / electric)

More information:

sketches, CAD

You can upload data up to a total volume about 7 MB.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   


Thông tin của bạn

Vui lòng điền tất cả các mục có dấu *.

Công ty:*
Tên:*
Họ:*
ĐT:
Email:*
Nếu quý khách muốn yêu cầu catalog hoặc hàng mẫu thì xin vui lòng điền địa chỉ vào đây.
Danh xưng:
Đường:
Mã bưu điện:
Thành phố/Tỉnh:
Quốc gia:
Quận/Huyện:
Yes, I would like to receive information on current products and services of igus® by e-mail. I agree to the exclusive use of my data by igus® in the framework of advertising messages in accordance with the data protection regulations. I am aware that I can withdraw my consent prospectively at any time by means of the "Unsubscribe" link contained in every e-mail.
Tôi đồng ý với các quy định bảo vệ dữ liệu và việc xử lý dữ liệu của tôi. Bạn có thể hủy bỏ sự cho phép này bất cứ lúc nào.
Gửi

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu