Khuyến mãi lượng trữ hàng quá nhiều chainflex®

Chất lượng chainflex® với giá tốt

Khuyến mãi lượng trữ quá nhiều chainflex® cung cấp một sự tuyển chọn rộng lớn hàng cung cấp tích trữ quá nhiều chainflex® có giá vô cùng hấp dẫn.
 
Hàng cung cấp được cập nhật liên tục, nhưng hàng hóa có thể đã được bán đi rồi vào đúng lúc này. Do đó mọi khuyến mãi chỉ có hiệu lực cho đến khì còn hàng cấp. Vui lòng lưu ý thêm rằng:

  • Các mặt hàng sẽ không được cắt theo chiều dài
  • đơn vị đếm của một mặt hàng luôn luôn bằng 1
  • một mặt hàng chỉ được chắc chắn với đơn đặt mua chứ không phải với việc chuyển vào giỏ mua hàng

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các câu hỏi theo dõi hoặc đặt hàng qua điện thoại theo số +84 8 62 99 91 97.


liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu