Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

readycable® brake cable acc. to Allen Bradley standard 2090-UXNBMP-18Sxx, base cable PVC 6.8 x d

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 5.5.2.1

Tư vấn

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h