Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, TPE, Flame_retardant

 • Requirements: For extremely heavy duty applications
 • Outer jacket: TPE
 • Coolant resistant
 • Low-temperature-flexible
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 6.6.4.2
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h