Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Jaw coupling with round axis clamp

  • Vibration dampening and connectable
  • Coupling material: Aluminium
  • TPU elastomeric centre
  • Shore hardness 98 Sh A
  • Temperature range -30°C to +100°C
Mô tả sản phẩm
The coupling connects the drive pin of the axis to the motor pin. An elastic polymer insert, in the centre of the coupling transfers the motor torque. This dampening element compensates for radial and axial clearance.
 
Type code (not configurable, serves only for explanation))
Part number: COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB
 
1st place (COU): Product type
2nd place (AR): igus internal
3rd place (K): Product definition
4th place (050): Hole diameter 1/d1/Motor
5th place (000): Hole diameter 2/d2/axis
6th place (25): Coupling outer diameter
7th place (26): Coupling length
8th place (B): Coupling inner ring
9th place (AAAB): Hole type (AAAA = round, AAAB = square)
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY