Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

drylin® Q linear plain bearing with angular flange

  • Enclosed anodised aluminium housing
  • Maximum moments up to 5 Nm
  • Torque-resistant sliding elements made from iglidur® J
  • Material sliding element: iglidur® J

Không chắc có vừa hay không?

Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Các giải pháp khác

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h