Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Khuyến mãi lượng trữ hàng quá nhiều chainflex®

Chất lượng chainflex® với giá tốt

Khuyến mãi lượng trữ quá nhiều chainflex® cung cấp một sự tuyển chọn rộng lớn hàng cung cấp tích trữ quá nhiều chainflex® có giá vô cùng hấp dẫn.
 
Hàng cung cấp được cập nhật liên tục, nhưng hàng hóa có thể đã được bán đi rồi vào đúng lúc này. Do đó mọi khuyến mãi chỉ có hiệu lực cho đến khì còn hàng cấp. Vui lòng lưu ý thêm rằng:

  • Các mặt hàng sẽ không được cắt theo chiều dài
  • đơn vị đếm của một mặt hàng luôn luôn bằng 1
  • một mặt hàng chỉ được chắc chắn với đơn đặt mua chứ không phải với việc chuyển vào giỏ mua hàng

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các câu hỏi theo dõi hoặc đặt hàng qua điện thoại theo số +84 8 62 99 91 97.


CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY