Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Công cụ tìm kiếm sản phẩm vòng đệm piston iglidur®

Công cụ tìm kiếm sản phẩm vòng đệm piston iglidur® hiển thị cho bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng, các vòng đệm piston iglidur® đặc biệt thích hợp cho ứng dụng của bạn.

Hãy tìm vòng đệm piston chế tạo tùy chỉnh, nhanh chóng và dễ dàng:

Nay còn có thể tải xuống miễn phí từ iTunes như một ứng dụng cho iOS iPad.


CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY