Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Tính toán tuổi thọ cho xích dẫn cáp igus®
 

Cam kết 36 tháng  

MỚI! Chứng nhận đảm bảo 36 tháng với thông tin về tuổi thọ.
 
Tính toán tuổi thọ được thực hiện cho xích và ống dẫn cáp igus®.  Sau khi nhập trọng lượng luồn cáp, hành trình chuyển động, vận tốc và gia tốc, tuổi thọ của xích dẫn cáp sẽ được tính toán. Như một tùy chọn, có thể nhập các tác động bên ngoài như bẩn, va chạm và nhiệt độ xung quanh.
 
Tuổi thọ dự kiến được xác định bằng hành trình đôi và kilomét.
Nhấp vào "Trang catalog các sản phẩm được tuyển chọn" để biết thêm thông tin và gửi yêu cầu hoặc đặt hàng xích dẫn cáp trong catalog.


Tính toán tuổi thọ có cho xích dẫn cáp được chọn nhưng bây giờ đang được mở rộng liên tục.