Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

... Giảm thời gian lắp đặt ...

 
Công cụ đơn giản - lợi ích lớn: Công cụ lắp đặt mới cho các người sử dụng thường xuyên

Lắp đặt có thể đơn giản đặc biệt trong các khu vực khó tiếp cận

Tiết kiệm rất nhiều thời gian lắp đặt

Chèn vào thuận tiện với phân cách và kệ

Tay hãm và lắp đặt có thể đặt riêng và dễ dàng để thay thế

 
 
 
Công cụ mở xích nhựa Cho các người sử dụng Các series thích hợp    
 MT.2105 for opening crossbars E4.21/E6.29/E61.29 Theo yêu cầu 
 MT.2551 Use of separator 2551 For the separator 2551 of Series 255 Theo yêu cầu 
 MT.E2.15.5 Use of notch separators For notch separator of Series E2.10 and E2.15 Theo yêu cầu 
 MT.2200 Use of shelf 2200 For shelf 2200 Theo yêu cầu 
 MT.385 for opening crossbars E4.32/E4.42/14240/E6.62 Theo yêu cầu 
 MT.385.+ for opening crossbars E4.32/E4.42/14240/E6.62 Theo yêu cầu 
 MT.35.1 Use of various separators Many series Theo yêu cầu 
 MT.205.xx Use of spacers for spacer 205.xx Theo yêu cầu 
 MT.225 for opening crossbars E4.28 / E6.40 / E6.52 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Công cụ lắp đặt E2 Medium

 

Công cụ lắp đặt E2/000

 

Công cụ lắp đặt MT 225

 

Công cụ lắp đặt MT385

 

Công cụ lắp đặt MT 2105

 
 
Thêm thông tin: