Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Các trang tổng quan về sản phẩm:
Các ví dụ ứng dụng ổ trượt trơn drylin® và thông tin nhiều hơn