Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Nội dung tải

Bạn được truy cập các đường tải xuống mới nhất tại đây. Hãy nhấp chuột trái trên biểu tượng phần mềm để hiển thị tập tin. Hãy nhấp chuột phải trên biểu tượng phần mềm để tải tập tin xuống.

Tải xuống theo mục

Catalog Brochure Chỉ dẫn lắp ráp
Bản tin ngành Phần mềm Video & audio
Chứng nhận All  
 Bộ phận sản phẩm
 Ngành công nghiệp
 Ngôn ngữ:
 Từ ngữ tìm kiếm: Tìm kiếm:

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY